Vertaalt complexe informatie naar makkelijk te begrijpen tekst

Portfolio

Copywriter voor reclametekst en voorlichtingstekst

MDe kwaliteit van uw voorlichtingstekst geeft de doorslag bij het realiseren van uw doelstellingen en of u uw doelgroep zult bewegen tot een verandering van attitude en gedrag. Hans Rath heeft ruime kennis en ervaring in het schrijven van voorlichtingsteksten en ontwikkelt vanuit zijn empathisch vermogen teksten die uw boodschap op een heldere manier verwoorden. In de juiste tone-of-voice, zonder overtollige informatie en aansluitend op de belevingswereld van de doelgroep.