Vertaalt complexe informatie naar makkelijk te begrijpen tekst

Portfolio

Copywriter voor reclametekst en voorlichtingstekst

Als tekstschrijver kan ik bogen op een ruime kennis en ervaring in het schrijven van voorlichtingsteksten. Teksten die als doel hebben op een of andere wijze de doelgroep in beweging te brengen tot verandering van attitude en gedrag. Vanuit mijn empathisch vermogen ontwikkel ik teksten die jouw boodschap op een heldere manier verwoorden. In de juiste tone-of-voice, zonder overtollige informatie en aansluitend op de belevingswereld van de doelgroep.