Copywriter / Webredacteur voor zakelijke teksten

Portfolio

Copywriter voor reclametekst en voorlichtingstekst

Wil jij bij jouw doelgroep een verandering bewerkstelligen in beliefs en attitude? Als tekstschrijver kan ik bogen op een ruime, academische kennis en ervaring in het schrijven van voorlichtingsteksten. Teksten die als doel hebben op een of andere wijze de doelgroep in beweging te brengen tot verandering van attitude en gedrag. Vanuit mijn empathisch vermogen ontwikkel ik teksten die jouw boodschap op een heldere manier verwoorden. In de juiste tone-of-voice, zonder overtollige informatie en aansluitend op de belevingswereld van de doelgroep.