Copywriter / Webredacteur voor zakelijke teksten

Hoe maak je een ‘schrijfwijzer’ voor je webtekstschrijvers?

Content is koning en consistentie misschien wel zijn belangrijkste lakei. Check daarom voor al je online teksten of stijl, opbouw, inhoud in rijm zijn met elkaar, en – net zo belangrijk - met de (marketing)communicatiestrategie. Werk je samen met meerdere webtekstschrijvers? Overweeg dan om bij de briefing een ‘schrijfwijzer’ te hanteren. Op die manier voorkom je dat je een hoop redactioneel werk op de hals haalt wanneer je de copy gaat publiceren. Hieronder enige aanwijzingen om zelf zo’n schrijfwijzer te ontwikkelen.

Wat zet je in een schrijfwijzer?

Tekstdoelen

Formuleer in algemene termen de communicatiedoelen van de paginateksten: Wat wil je dat de bezoeker moet weten na verwerking van de tekst? Moeten ze zich een mening vormen of een actie ondernemen?

Structuur

Geef aan hoe je de teksten gestructureerd wilt zien. Een veel gebruikte structuur voor webcopy is de zogenaamde ‘omgekeerde piramide’. Simpel gezegd houdt dit in dat je de alinea opent met de meest essentiële informatie over het thema. Vervolgens sluit je hierop aan met minder belangrijke informatie.

In dit uitgebreide artikel op Frankwatching lees je meer over de omgekeerde piramide.

De 'omgekeerde piramide' is niet geschikt voor een wervende webtekst. Dan ligt een meer argumentatieve structuur voor de hand:

  1. Aandacht vragende claim
  2. Ondersteuning van de claim
  3. Conclusie
  4. Call-to-action

Bij wervende teksten kan het overigens relevant zijn om je tekstschrijvers te adviseren eerst aandacht te vragen voor een nijpend en herkenbaar probleem en daaraan de propositie van de dienst of product te koppelen.

Woordkeuze

Vergeet niet een glossarium van veelgebruikte woorden in je schrijfwijzer op te nemen. Met een dergelijke woordenlijst kun je vastleggen welke keuzes je hebt gemaakt voor onder andere de spelling – u hebt of u heeft? - en kun je ook jargon laten wegfilteren door alternatieven en synoniemen erin op te nemen.

Tone of voice

Ongetwijfeld wil je dat iedereen dezelfde schrijfstijl hanteert. Besteed in je schrijfwijzer dan ook enige aandacht aan een omschrijving van de tone-of-voice uit de campagne. Hoe wordt de identiteit van de afzender omschreven? Schrijf een voorbeeld zodat iedereen weet wat er bedoelt wordt.
In beginsel wil je tegemoetkomen aan de verwachtingen van de lezer maar ook strategie kan een rol spelen. Online is de schrijfstijl in het algemeen hoe dan ook direct, in spreektaal met korte, actief geformuleerde zinnen zonder al te veel beeldspraak.

Richtlijnen voor links en tags

  • Hanteer een standaard formaat voor titels, kopregels en page descriptions
  • Geef aan welke zoekwoordenstrategie je hanteert
  • Voeg tenslotte een overzicht toe van alle url's waarnaar intern gelinkt moet worden

16 oktober, 2018
Share Button