Copywriter / Webredacteur voor zakelijke teksten

Van wat dies meer zij

Iedere tekstspecialist kent de normen van een hoog-kwalitatieve tekst. Een goede tekst - lang of kort - voldoet aan alle voorwaarden voor maximale efficiëntie en effectiviteit. De tekststructuur, de onderlinge samenhang en de formulering faciliteren de lezer bij het verwerken van de tekst. Dit klinkt natuurlijk erg abstract en theoretisch. Maar kijk eens naar jezelf als je leest. Je vraagt je vrijwel onbewust voortdurend dingen af. Is dit waar? Begrijp ik wat hier staat? Klopt dit met hetgeen ik eerder gelezen heb? Klopt bijvoorbeeld deze routeomschrijving met de werkelijkheid? Op het moment dat er iets niet naar jouw mening niet klopt, raak je veel bewuster van deze vragen, met als gevolg dat de aandacht voor de inhoud verslapt.
Hoe dan ook, het zijn allemaal lezerstaken die een goede tekst dus moet vergemakkelijken zodat geen enkel lezersvraag onbeantwoord blijft. Echter, een goede tekst moet vooral zingen, en niet alleen maar de regeltjes volgen. Want zoals in de muziek de componist werkt met contrapunten, blue notes en dominantakkoorden, zo moet de schrijver af en toe wrijving aanbrengen. Anders wordt de boel saai en blijft er weinig hangen, ook al klopt de tekst met de theorie. En dit is nu het grote probleem/uitdaging van de internetschrijver. Hoe laat je je webtekst zingen, als die zo concreet en direct mogelijk moet zijn? Dat is puntdichten op de vierkante pixel.
28 maart, 2018
Share Button